tantara lesona

Code pour ajouter ce livre sur votre site:
3 Mpitarika maka lesona amin’ny tantara. Mametraka maridrefy sy fanamby. Rasamoelina Harisoa, Ramakavelo Désiré Philippe, Randrianitovina Parfait,


3:12; Tit. 3:4; 1 Pet. 2:3) ary ny 2 hafa dia momban'ny vokatry ny Fanahy ao amintsika ... fiadanana, ary fankasitrahana tsy hay lazaina no hanenika ny fanahy, ...

Fanahy Masina. @ alalan'ny teny sy asa avy amin'ny olona feno fanoloran-tena. Amin'ny ... Ry Zakaiosy, midina faingana; fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Aho

Ohatra : Hira, lalao sy fihetsika ... Marina fa ny fomba fitaizana skoto dia amin’ny lalao sns, kanefa rehefa manofana ny Zoky dia tsimaintsy misy

Koloiko sy Hajaiko ny Teniko Fifaninanana Sombin-tantara Gaga i Lalaina nahita azy nihazakazaka be ka lasa nanenjika azy.

TANTARA AN-TSARY Lota sy ny Fianakaviany GENESISY 19:1-26 www.jw.org/mg ity PDF ityAzoalainaaoamin’nys NISY ANJELY ROA TONGA TAO SODOMA, INDRAY TAKARIVA.

TANTARA AN-TSARY Namonjy Olona Be dia Be i Josefa GENESISY TOKO 41-50 www.jw.org/mgityPDFityAzoalainaaoamin’nys NANOFY I FARAO, MPANJAKAN’I EJIPTA.

FI.MPI.MA. MIAINA SY MANDROSO ... Niavaka tamin’ireny ireo Mpikabary ngeza lahy tsy zoviana amin’ny mponin’Iarivo: ... ANDRIAMANANTENA Georges, ...

TRANOLAY MASINA IANAO IZAO RY SAMOELA, DIA ATO KOA NO HIPETRAKA. ... TANTARA AN-TSARY Nifidy ny Hanompo An’i Jehovah i Samoela Pejy 2. NITSIDIKA AN’I SAMOELA NY

nanao zanak’omby volamena ny israelita, ary nanao fety ho an’i jehovah. rehefa avy tany an-tendrombohitra i mosesy, dia henony nihira ny vahoaka, ary hitany